Verdensarven i nytt lys

Visning av de nominerte bidragene og kåring av vinneren i idékonkurransen for lysdesign for verdensarven på Rjukan fant sted på Norsk industriarbeidermuseum 6. september 2017.

Velkommen til Vemork
Runar Lia som er direktør for Norsk Industriarbeidermuseum med ansvaret for det konsoliderte museene i hele Øst-Telemark, åpnet arrangementet.

På 1800-tallet kom turister fra hele verden for å oppleve det ville og vakre landskapet i Telemark. Den veldige Rjukanfossen var en av attraksjonene. Ingeniøren og forretningsmannen Sam Eyde så kraften i fossen. I 1903 sikret han seg rettighetene til fossefallet og til Møsvatn på Hardangervidda.

Møsvatn ble demmet kraftig opp, noe som blant annet fikk store konsekvenser for gårdbrukerne i området. Den mektige Rjukanfossen ble lagt i rør. Dette var starten på industrieventyret i Telemark.

Rjukan-Notodden industriarv – ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2015. Innskrivingen bygger på oppfinnelse av industriell fremstilling av gjødsel til landbruket ved hjelp av vannkraft. Vår verdensarv strekker seg fra Møsvatn i Vinje – gjennom Rjukan – følger Tinnsjøen til Tinnoset og ender opp ved Rjukanbrygga i Notodden.

Industriarven er et uttrykk for «gjennomgripende samfunnsendringer» og «fremragende prestasjoner som representerer en viktig tilvekst for menneskeheten på vitenskapens og ingeniørkunstens områder». Ifølge UNESCO skiller Rjukan-Notodden industriarv seg ut som «et eksempel på en ny global industri tidlig i det 20. århundre».

Vi på Norsk Industriarbeidermuseum er stolte formidlere av vår felles historie. Så sent som i juni 2017 ble vi autorisert som verdensarvsenter.  Det forplikter. Outstanding universal value. Fremragende universell verdi – intet mindre. Det er det som er arven vi skal ta med oss. Vi er verdensarv.

I dag setter vi fokus på formidling av våre 97 signifikante objekter. Kan lyssetting styrke formidlingen? Kan lyssetting forsterke våre universelle verdier? Kan lyssetting øke attraksjonskraften? Vi tror det.  Gleder med til fortsettelsen.

Åtte innsendte bidrag ble sendt inn til pilotkonkurransen i lysdesign initiert av Lyskultur. En lysfaglig jury har har sammen med Norsk industriarbeidermuseum vurdert de innsendte bidragene for industriarven på Rjukan, og kommet frem til tre nominerte bidrag.  – Jeg er utrolig positivt overrasket og imponert over det høye nivået på konkurransebidragene. De er alle verdige vinnere med stort potensiale.

Sam Eyde i Helge Songe sin skikkelse

Sam Eyde i Helge Songe sin skikkelse hold en appell

Rita Engerdalen og Margit Bakken bidro med Blues og folketoner

Rita Engerdalen og Margit Bakken bidro med Blues og folketoner

Lyskultur om idekonkurranser
Katia Valerie Banoun er daglig leder i Lyskultur som er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Lyskultur er en medlemsforening som startet allerede i 1936 og det var kraftselskapene som var de første medlemmene av Lyskultur fordi målet var å få folket til å ta i bruk elektrisk belysning.

Katia V. Banoun, daglig leder i Lyskultur

Katia Valerie Banoun er daglig leder i Lyskultur

Bakgrunnen for at Lyskultur har hatt et ønske om å få satt i gang med idékronkurranser er flere årsaker. Lysdesign som en selvstendig fagdisiplin er et ungt fag og Lyskultur har hatt fokus på å få frem betydningen  i å tenke god belysning på et tidlig stadiet i planleggingen av et nytt bygg eller område. Svært mange av landets viktigste bygninger er resultat av arkitektkonkurranser mens belysningen kommer som et siste ledd av prosjektet.

Lyskultur ønsker å sette idé- og konseptutvikling i lysfaget på dagsorden, og sikre at faget på lik linje som andre fagdisipliner vil være med å legge premissene for samfunnsdebatten innen urban utvikling, med fokus på gode og miljøvennlige arbeids- og bomiljøer i kombinasjon med høy livskvalitet.

Lyskultur fikk innvilget tilskudd fra Husbanken for opprettelse av et pilotprosjekt for idékonkurranser innen lysdesign med fokus på universell utforming. Idékonkurranser er åpne konkurranser med hensikt til å få frem idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter.

Målet er å bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultatet sett i forhold til til de foreliggende rammebetingelser, samt sikre rimelige og trygge vilkår for konkurranse deltakerne.  Katia V. Banoun sender en stor takk til direktør Runar Lia fra Industriarbeidersmuseet som har stått for dette arrangementet og ikke minst Inger Anne Vik som har vært primus motor for å få satt lys på verdensavrven på kartet og fått med seg både  ordfører i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland og Runar Lia med på denne spennende reisen som det har vært å definere ambisjonene for idékonkurransen for Lysdesign her på Rjukan.

DSC04442.jpg

Leder av juryen er Are Røysamb. Til daglig leder ved studiet Lysdesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge på Kongsberg

Juryleder om bidragene
Are Røysamb, leder studiet Lysdesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge, har vært leder av juryen. Han forteller at det alltid interessant å sitte i en jury. Det å vurdere innkomne bidrag – å balansere godviljen og kritikk, vurdere de ulike forslagene både rasjonelt og følelsesmessig – kan være krevende, men det kan også gi mye. Denne idekonkurransen handler også om å gi;

  • Den handler om å gi Rjukans befolkning ideer og muligheter til å se det kjente i nytt lys – bokstavlig talt
  • Den handler om å gi tilreisende en ny og tydeligere destinasjon, og
  • den handler om å gi Rjukan, som historisk sted en klarere fortelling – eller som mange i hovedstaden sier – et klarere narrativ

Tre av juryens medlemmer kjenner Rjukan godt, særdeles godt. De er; Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordfører i Tinn kommune, Runar Lia, Direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum  og Inger Anne Vik, prosjektkoordinator og rådgiver. Det er de som er oppdragsgiver og de ønsket å se konkrete forslag på idéer som kan gi videre grobunn for utvikling av konkrete prosjekter, -på Rjukan, -for Rjukan, -og nær sagt med Rjukan To av jurymedlemmene , Lysdesigner Morten Pedersen og jeg vet mindre om Rjukans historie og behovet for strategisk utvikling – av stedet, og ikke minst verdensarven – som synes og kanskje ikke synes. Vi vet derimot hvordan vi skal få ting frem i lyset. Konkurransesekretær  Katia V. Banoun er fra administrasjonen i Lyskultur Kriteriene i denne konkurransen har vært todelt:

  1. Konsept Lysdesignet bør være basert på et klart konsept – en bærende og utviklet idé som skisserer et helhetlig design og en prinsipiell plan for gjennomføringen. Lysdesignet bør være spesifikt og ha et tydelig konsept i tråd med oppdragsgivers prioriteringer.
  2. Universell utforming Prosjektet synliggjør stor forståelse for det å lage et brukervennlig lysdesign, som inkluderer flest mulig og ikke diskriminerer enkelte brukere. Standardisert kunnskap er kombinert med utvidet forståelse for visuelle sammenhenger og forståelse for hvordan løsningene best kommuniserer etter hensiktene.

Åtte innsendte bidrag har blitt til tre nominerte bidrag, disse er:

  • Rjukan Winter Light festival av Mats Bergstrøm, Birgitte Appelong og Christina Sund. Juryen sier: En lysfestival på Rjukan kan være et strategisk åpningstrekk for videre identitetsutvikling av Rjukan som destinasjon. Forslaget viser inspirerende og relevante ideer, og skisserer prosess og gjennomføring av en festival på en god måte. Dette kan gi grobunn for en dynamisk og kontinuerlig stedsutvikling.
  • Spirit of the possible av Zenisk Kristin Bredal og Stefan Maassen Juryen sier: Forslaget har et konsept som fanger essensen av Rjukan. Det er konseptuelt gjennomarbeidet og viser god forståelse av UU- og verneproblematikk. Ideene er beskrevet og visualisert godt. Dette forslaget vil kunne inspirere lokalt og internasjonalt. De prinsipielle løsningene kan gi gode verktøy for videre utvikling av lysdesign på Rjukan.
  • Rjukans Industriarv i Mørketid av Nikolaj Birkelund, For the Love of Light Juryen sier: Forslaget kombinerer lysdesign og teknologi på en utmerket måte. Lysdesignet har en dynamisk og brukerorientert tilnærming til vern og universell utforming. Idéforslaget fremhever kulturarvens fortellinger ved bruk av lys og kommuniserer den på en ny og spennende måte slik at brukeren aktivt inviteres til å ta del i stedets mangfoldige historie.

Vinner av idékonkurransen lysdesign for verdensarven på Rjukan er Zenisk med Spirit of the possible

Etter at juryen nå har kåret en vinner som mottar førstepris på 50 000 kroner – vil oppdragsgiver gi en påskjønnelse til både Rjukan Winter Light festival, og Rjukans Industriarv i Mørketid for begge bidragenes videreutviklings-potensiale. De mottar derfor begge 25 000 kroner.

Ordfører i Tinn

Bjørn Sverre Birkeland er ordfører i Tinn. Her gratulerer han vinneren av lyside konkurransen Kristin Bredal.  Ordfører-kjede i kraftkommunen er en lenke med skovler og en turbin.

Ordfører gratulerer
Ordfører i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland gratulerer dere som har bidratt i denne ide konkurransen. Reiseliv er viktig for Tinn kommunene og ambisjonen er å bli Norges mest spennende helårs destinasjon. Stedet har unike kvaliteter, men det er tøff konkurranse, og vi imøteser med glede grep som kan styrke vår posisjon. 

En lysplan blir et viktig verktøy for å lyse vei i en utvikling, både overfor lokalbefolkningen, blant poliktere sentralt og lokalt samt hos andre relevante aktører. Vi har sett hvordan Solspeilet har skapt en oppmerksomhet langt ut over Norges grenser.  Lyssetting av verdensarven har vi store forventninger til.  Han takket også organisasjonen Lyskultur for at dere er med å sette fokus på Rjukan.    

Verdensarven i nytt lys
Vinnerkåring
Utlysing av av idekonkurransen for lysdesing