Fra Viking til Pilegrim

Kystpilegrimsleia etableres for å revitalisere sjøveien middelalderens pilegrimer brukte til Nidaros. Kystpilegrimsleia går fra Rogaland til Nidaros og forventes godkjent og åpnet i 2018.

Kystpilegrimsleia har inngått en avtale med Aispot som innebærer at relevante punkter på turen er med deg som en digital guide. Denne uken har jeg vært med på en testtur sammen med journalister og turoperatører.  Blitt bedre kjent med kulturhistorien på strekningen Bergen – Selje  Og jeg elsker dette vakre landet vårt.

På vår reiserute besøkte vi Fantoft og Fana Kirke i Bergen, Skjerjehamn,  Gulatinget i Eidesvik, Kvernsteinparken i Hyllestad hvor vi har lært mer om «steinkrossene», Svanøy Hovedgård, øya Kinn og Selje med klosteret på Selja.

Norvegen 
Det er lange tradisjoner for å bruke norskekysten som ferdselsåre. Allerede i 1070 skrev den tyske biskopen Adam av Bremen om pilegrimer fra kontinentet som reiste «norvegen», til den hellige byen Nidaros.

 

AiSpot er en mobil plattform for reiseliv og handel. Smart digital guide og økt innsikt.

 

AiSpot er en mobil plattform for reiseliv og handel. Smart digital guide og økt innsikt.

Kystveien ble ansett som både raskere og mindre farefull enn innlandsrutene, og var den vanligste ferdselsårene innen datidens reiseliv. Dette satte også sitt preg på kysten i form av bosetninger, en levende kultur, handelssteder, fiskevær, kirker og klostre. Kystpilegrimsleia er et samarbeid mellom fylkeskommunene og bispedømmene fra Rogaland til Sør-Trøndelag.
Prosjektet skal løfte fram kystkulturen, kulturminnene og kirkehistorien, og gjennom dette skape en fornyelse av pilegrimsaktiviteten langs kysten. På reisen langs kystpilegrimsleia skal det være mulig å benytte offentlig transportmidler, tradisjonsbåter eller private båter, og gjerne i kombinasjon med vandre etapper. De fleste punktene på vår tur ligger langs NOR LED sin kystekspress rute som går strekningen Bergen – Selje.

Besøkende pilegrimer / historisk interesserte kan reise og oppleve en enkelt strekning eller flere, alt etter hvor mange dager man har til rådighet.

Pilegrims-turisme innebærer for mange en søken etter ro, fysiske utfordringer og indre opplevelser.  Det vakre, men ville kystlandskapet, på tvers av fjorder og med det mektige Atlanterhavet brusende inn rundt øyene, byr på storslagen natur, naturkrefter som fyller hjerte og sjel til ettertanke og refleksjon.

 

AiSpot er en mobil plattform for reiseliv og handel. Smart digital guide og økt innsikt.

Reisen vil fremme kunnskap om historie og kulturminner langs det som tidligere var Norges hovedfartsåre – kystleden, og den skal gi den reisende innblikk i viking- og pilegrimshistorie, – vår Norgeshistorie langs kysten.

 

AiSpot er en mobil plattform for reiseliv og handel.Smart digital guide og økt innsikt.

Det arbeides for å få realisert kystpilegrimsleia som St. Olavsvei med status som Europeisk Kulturvei.

AiSpot